Swear Words In Tongan | Cuss Words In Tongan

' A B D F H K L M N P S T U V


Top 10 Tongan Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
'Usi Mahae Ua Pussy Torn In Two / Loose ass pussy (44%)        (56%)
Fai Hoosi Horse fucker (62%)        (38%)
Fule'i Fuck off (73%)        (27%)
Ha'u ki heni ke tau fai Come over here so we can fuck (65%)        (35%)
Hoka 'niu Wank/Masturbate (67%)        (33%)
Kai Pali Eat Pussy (73%)        (27%)
Kasele shit (33%)        (67%)
Komo Ule Blow Job (50%)        (50%)
LEMU ASSHOLE (65%)        (35%)
Matai Tae shit face (71%)        (29%)
Matausi Fuck You (33%)        (67%)
Ta'e Shit (70%)        (30%)
Tunaiku mingimingi Wrinkly ass (63%)        (38%)
U Ki Laho eat weenie (50%)        (50%)
Vale kai ta'e Dumbass eat shit (70%)        (30%)
alu o fai ho tamai go fuck your dad (57%)        (43%)
ava elo stink hole.. (63%)        (38%)
ava'te butthole (63%)        (38%)
bali vagina (61%)        (39%)
da'e hoosi pali fuck you hope (30%)        (70%)
fai usi ass fucker (74%)        (26%)
faka leiti gay (56%)        (44%)
ha'u kai'i au ! come fuck me ! (48%)        (52%)
ho fa'e yo mama (60%)        (40%)
huhu tits/breasts (73%)        (27%)
kai' dahi eat shit (29%)        (71%)
komo tenga suck dick (66%)        (34%)
komo'i oku mene Suck on my pussy (56%)        (44%)
kota still goin thru puberty (63%)        (38%)
mafuke get the fuck out of here (74%)        (26%)
mai ho ava ke hoka... bring your hole so i can poke it.. (56%)        (44%)
mata palaku ugly face (74%)        (26%)
mata usi.. ass face (38%)        (62%)
mene tete'e fat pussy (49%)        (51%)
mohe mimi you pee in your sleep (73%)        (27%)
namu ta'e smelly shit (64%)        (36%)
namu ta'e ! smell like shit (75%)        (25%)
ngutu elo stink mouth (64%)        (36%)
pa stink hole.. (62%)        (38%)
pali elo stink pussy.. (66%)        (34%)
sai ke tau ilo good to know (75%)        (25%)
ta fai wanna fuck.? (67%)        (33%)
ta'ahine fo'i lole.! yummy girl.!.. (39%)        (61%)
ta'ahine ma'alahi fine girl (82%)        (18%)
tae shit (80%)        (20%)
tateo tae goy i'm going to kill you (36%)        (64%)
tenga male genitals (78%)        (22%)
toho' rape (48%)        (52%)
toho'toho rape (69%)        (31%)
tungaiku elo.. stink ass (86%)        (14%)
usi ass (65%)        (35%)
usi fale kai ta'e fuck you, eat shit (59%)        (41%)