Learn to say tsao dan de in every language!


Language Phrase Meaning
Chinese tsao dan de ball fucking