How to say Kurolizac in any language!


Language Phrase Meaning
Macedonian Kurolizac dick licker

Search for Cuss Words