Learn to say Itot ta ang nanay mo! in every language!