Swear Words In Yoruba | Cuss Words In Yoruba

A D E K O


Top 10 Yoruba Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Aje Witch (87%)        (13%)
Arindin Imbecile (60%)        (40%)
Ashewo prostitute (83%)        (17%)
Ashiere Lowlife (58%)        (42%)
Asiere Lowlife (45%)        (55%)
Do mi Fuck me (56%)        (44%)
Doko mi Suck my dick (40%)        (60%)
Egbe Novice (46%)        (54%)
Ewure Oshi Stupid Goat (73%)        (27%)
Ko ni dafun iya e It will not get better for your mum (58%)        (42%)
Ode Oshi Stupid fuck (67%)        (33%)
Ode buruku bloody fool (86%)        (14%)
Omo Ale Bastard (80%)        (20%)
alailopolo senseless fool (47%)        (53%)
didirin fool (83%)        (17%)
ori buruku your head is wicked (33%)        (67%)

Search for Cuss Words