Swear Words In Yoruba | Cuss Words In Yoruba

A D E K O


Top 10 Yoruba Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Aje Witch (86%)        (14%)
Arindin Imbecile (67%)        (33%)
Ashewo prostitute (88%)        (12%)
Ashiere Lowlife (50%)        (50%)
Asiere Lowlife (38%)        (62%)
Do mi Fuck me (64%)        (36%)
Doko mi Suck my dick (38%)        (62%)
Egbe Novice (46%)        (54%)
Ewure Oshi Stupid Goat (75%)        (25%)
Ko ni dafun iya e It will not get better for your mum (67%)        (33%)
Ode Oshi Stupid fuck (67%)        (33%)
Ode buruku bloody fool (88%)        (13%)
Omo Ale Bastard (85%)        (15%)
alailopolo senseless fool (50%)        (50%)
didirin fool (86%)        (14%)
ori buruku your head is wicked (28%)        (72%)

Search for Cuss Words