Swear Words In Somalian | Cuss Words In Somalian

A B D E G H L M N S W


Top 10 Somalian Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Aabahaa wass Fuck your father (79%)        (21%)
Anaa ku wasso I fuck you (68%)        (32%)
Dhaanyeer Monkey (68%)        (32%)
Dhoofaar Pig (53%)        (47%)
Eeddodaa wass Fuck your auntie (55%)        (45%)
Garac Bastard (19%)        (81%)
Habartaa siilkeed Your mother's vagina (35%)        (65%)
Hooyaddaa siilkeed Your mother's vagina (33%)        (67%)
Hooyaddaa wass Fuck your mother (75%)        (25%)
Maskaxdaa ka wassantahay You're fucked in the mind (71%)        (29%)
Na' as Dumbass (69%)        (31%)
Nacalaa Aabahaa ku yaal! Curse be upon your father! (64%)        (36%)
Wecel Bastard (23%)        (77%)
anda wann (an da waan) big vagina (32%)        (68%)
bastar bastard (50%)        (50%)
bastarr bastard (43%)        (57%)
dhaadhaan imbecile (67%)        (33%)
dhoqon moron (70%)        (30%)
gus yarre small dick (77%)        (23%)
guus kay duuk suck my dick (60%)        (40%)
habartaa wase fuck your mother (35%)        (65%)
lef dhillo Go lick a slut (20%)        (80%)
lef dhillo Go lick a slut (25%)        (75%)
nacas idiot (69%)        (31%)
seel vagina (50%)        (50%)
shamoto (sha mo toe) bitch (36%)        (64%)
shamoto (sha mo toe) bitch (43%)        (57%)
waa kuu wasa i will fuck you (59%)        (41%)
walaashaa wass Fuck your sister (94%)        (6%)
wase fuck (64%)        (36%)

Search for Cuss Words