Swear Words In Somalian | Cuss Words In Somalian

A B D E G H L M N S W


Top 10 Somalian Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Aabahaa wass Fuck your father (76%)        (24%)
Anaa ku wasso I fuck you (64%)        (36%)
Dhaanyeer Monkey (57%)        (43%)
Dhoofaar Pig (33%)        (67%)
Eeddodaa wass Fuck your auntie (60%)        (40%)
Garac Bastard (18%)        (82%)
Habartaa siilkeed Your mother's vagina (55%)        (45%)
Hooyaddaa siilkeed Your mother's vagina (17%)        (83%)
Hooyaddaa wass Fuck your mother (63%)        (38%)
Maskaxdaa ka wassantahay You're fucked in the mind (67%)        (33%)
Na' as Dumbass (75%)        (25%)
Nacalaa Aabahaa ku yaal! Curse be upon your father! (67%)        (33%)
Wecel Bastard (33%)        (67%)
anda wann (an da waan) big vagina (40%)        (60%)
bastar bastard (44%)        (56%)
bastarr bastard (30%)        (70%)
dhaadhaan imbecile (71%)        (29%)
dhoqon moron (67%)        (33%)
gus yarre small dick (75%)        (25%)
guus kay duuk suck my dick (55%)        (45%)
habartaa wase fuck your mother (43%)        (57%)
lef dhillo Go lick a slut (20%)        (80%)
lef dhillo Go lick a slut (25%)        (75%)
nacas idiot (70%)        (30%)
seel vagina (33%)        (67%)
shamoto (sha mo toe) bitch (38%)        (63%)
shamoto (sha mo toe) bitch (50%)        (50%)
waa kuu wasa i will fuck you (50%)        (50%)
walaashaa wass Fuck your sister (92%)        (8%)
wase fuck (60%)        (40%)

Search for Cuss Words