Swear Words In Ojibwe | Cuss Words In Ojibwe

A B D G H K M N O S W


Top 10 Ojibwe Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ankii Your An Idiot (28%)        (72%)
Ankiinuk Your A Really Stupid Person (36%)        (64%)
Boonoo Idiot (40%)        (60%)
Doon Vagina (27%)        (73%)
Giizos Minikew Kiinuk He Sucks Cock (50%)        (50%)
Hegii Thats Fucking Stupid (40%)        (60%)
Hegiinuk Fucking Dumbshit (68%)        (32%)
Kaawiin Kiin Animush No You Fucking Idiot (25%)        (75%)
Kah Just Fucked Up (35%)        (65%)
Kii Idiot (40%)        (60%)
Kiinuk Giizos The Cock Man (53%)        (47%)
Kijeat Your Ass (60%)        (40%)
Maaaaaa Liar (46%)        (54%)
Maajiidook Fucking Bullshit (57%)        (43%)
Moosh Koosh Dumbass (62%)        (38%)
Niinug My Balls (25%)        (75%)
O'Wiinag Thats Stupid As Fuck (18%)        (82%)
Shaazhiibs The Nerve Of Her/Him (25%)        (75%)
Wiin Gichi Kiinuk His Big Dick (50%)        (50%)
Wiinuk! Fuck (45%)        (55%)
Wiisinin Boonoo Eat Shit (42%)        (58%)
Wiisinin Boonoowug Eat Alot Of Shit (33%)        (67%)
Wiisinin Kiinuk Eat A Dick (43%)        (57%)

Search for Cuss Words


Don't Go On Your Next Date Before You Master Our Dirty Pick Up Lines

SHOP MERCH