Swear Words In Ojibwe | Cuss Words In Ojibwe

A B D G H K M N O S W


Top 10 Ojibwe Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ankii Your An Idiot (38%)        (62%)
Ankiinuk Your A Really Stupid Person (42%)        (58%)
Boonoo Idiot (50%)        (50%)
Doon Vagina (33%)        (67%)
Giizos Minikew Kiinuk He Sucks Cock (57%)        (43%)
Hegii Thats Fucking Stupid (50%)        (50%)
Hegiinuk Fucking Dumbshit (73%)        (27%)
Kaawiin Kiin Animush No You Fucking Idiot (32%)        (68%)
Kah Just Fucked Up (39%)        (61%)
Kii Idiot (44%)        (56%)
Kiinuk Giizos The Cock Man (63%)        (37%)
Kijeat Your Ass (65%)        (35%)
Maaaaaa Liar (53%)        (47%)
Maajiidook Fucking Bullshit (70%)        (30%)
Moosh Koosh Dumbass (67%)        (33%)
Niinug My Balls (40%)        (60%)
O'Wiinag Thats Stupid As Fuck (31%)        (69%)
Shaazhiibs The Nerve Of Her/Him (50%)        (50%)
Wiin Gichi Kiinuk His Big Dick (57%)        (43%)
Wiinuk! Fuck (54%)        (46%)
Wiisinin Boonoo Eat Shit (50%)        (50%)
Wiisinin Boonoowug Eat Alot Of Shit (50%)        (50%)
Wiisinin Kiinuk Eat A Dick (60%)        (40%)

Search for Cuss Words