Swear Words In Mandarin | Cuss Words In Mandarin

B C D G H K N R S T W


Top 10 Mandarin Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Byao Zhi Yang Duh (easier to prounce) Son of a bitch (52%)        (48%)
Cao Ni Fuck you! (74%)        (26%)
Cao Ni Ma Ge Bi Fuck you mom's pussy (66%)        (34%)
Cho san ba bitch (43%)        (57%)
Da Bien! Shit (46%)        (54%)
Gun Kai (goon kai) Fuck off! (lit roll open) (61%)        (39%)
Hun Dan (hoon dan) Bastard (73%)        (27%)
Kou-Jiao Blowjob (81%)        (19%)
Ni Ai Da Jiji You like big dick! (54%)        (46%)
Ni ta ma de mother fucker (51%)        (49%)
Ni zui le! (its pinyin) you're drunk! (80%)        (20%)
Ri Ni Da Yee Fuck your grandpa (40%)        (60%)
Sa Bi (not sha bi) stupid cunt (64%)        (36%)
Sha Bi Fucker (46%)        (54%)
biao zi (beeow zii) Bitch (71%)        (29%)
bundun idiot (38%)        (63%)
chibai cunt/pussy (61%)        (39%)
gan ni lao screw your folks (47%)        (53%)
gun ni mar fuck your mum/ motherfucker (59%)        (41%)
hùnzh� ng bullshit (56%)        (44%)
sagua stupid (62%)        (38%)
sha bi (傻屄) NOT sa bi stupid cunt (80%)        (20%)
sha bi (傻屄) NOT sa bi stupid cunt (80%)        (20%)
shengri penis (36%)        (64%)
shi san dian whore (26%)        (74%)
ta tswayla he/she is drunk (47%)        (53%)
tou nee ma fuck(rape) your mom (67%)        (33%)
tsaow nee shoo shoo go fuck your uncle! (66%)        (34%)
wo hun ne i hate you (54%)        (46%)
wo tswayla im drunk (46%)        (54%)


Search for Cuss Words