Swear Words In Ibo | Cuss Words In Ibo

C I N O


Top 10 Ibo Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Chineke mee My God! (84%)        (16%)
Ire ohu na-ako m oko My clitoris is itching me. (56%)        (44%)
Nsori na-agum I feel like fucking (72%)        (28%)
Onye Nzuzu Stupid Person (89%)        (11%)
Onye ime-ezi Bush person (71%)        (29%)
Onye'ala Mad man! (70%)        (30%)
Otu nne gi Your mother's cunt! (66%)        (34%)
Otula Ass (53%)        (47%)