Swear Words In Hmong | Cuss Words In Hmong

D F K M N P Q T


Top 10 Hmong Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ka Tsaug bastard (75%)        (25%)
Mau Dev bitch (78%)        (22%)
Mo pee Pussy (41%)        (59%)
Ntsej Muag Face (80%)        (20%)
Poj dab witch (79%)        (21%)
Tsov Tom Tiger-Bite (74%)        (26%)
Tsov tom tiger bite (89%)        (11%)
Tuag aws Low quality / Retarded (75%)        (25%)
dab laig devil's meal (83%)        (17%)
dlaab ntaus (green version) devil hit you (71%)        (29%)
face ntsej muag (40%)        (60%)
kav ywm hlab weak cock (67%)        (33%)
khau pim itch pussy (64%)        (36%)
mob paum pussy hurt (95%)        (5%)
mob pim cunt (33%)        (67%)
mob qau dick hurt (100%)        (0%)
npua lwj rotten pig (83%)        (17%)
npuav qau suck dick (75%)        (25%)
npub ntswg buggar face (60%)        (40%)
ntsej muag face (50%)        (50%)
ntsej muag tuag! face die! (meaning go to hell) (0%)        (100%)
phev dev dog's cum (50%)        (50%)
pim loj big pussy (79%)        (21%)
ple xiav blue clitoris (100%)        (0%)
pog rog plab txaij fat stripes belly (female) (100%)        (0%)
quav dev dog shit (63%)        (38%)
txiag koj niam fuck your mom (50%)        (50%)
txiag pim (chia pee) pussy fucker (50%)        (50%)
txiv dev bitch (guy (57%)        (43%)

Search for Cuss Words


Don't Go On Your Next Date Before You Master Our Dirty Pick Up Lines

SHOP MERCH