Swear Words In Hawaiian | Cuss Words In Hawaiian

' A H I K L M N O P T U W


Top 10 Hawaiian Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
'a'aka bitchy or cranky (89%)        (11%)
'ai kukae a make eat shit and die (70%)        (30%)
'o-nu boner (lit. projection) (71%)        (29%)
'u'u masturbate (60%)        (40%)
Ale ko'u kai Swallow my cum (65%)        (35%)
Honi ko'u 'elemu Kiss my ass (69%)        (31%)
Honi ko'u ule Kiss my cock (69%)        (31%)
Hupo Fool (77%)        (23%)
Kanapapiki Son Of A Bitch (60%)        (40%)
Kokami God damn (transliteration) (62%)        (38%)
Launa'ana Sexual intercourse (75%)        (25%)
Li'ili'i kou laho Your dick is small (71%)        (29%)
Lolo Stupid (88%)        (13%)
Lolo Kanapapiki Stupid son of a bitch (79%)        (21%)
Maho Gay (24%)        (76%)
Mili' apa Slowpoke (71%)        (29%)
Okole puka ass hole (67%)        (33%)
Pa hula wa hini Crazy white woman (40%)        (60%)
Pa'a ka waha Shut your mouth (94%)        (6%)
TU Kai Shit (53%)        (47%)
Ule' Coc (56%)        (44%)
Wahine ho'okamakama Prostitute (76%)        (24%)
ahu ka 'ala'ala (you're) full of crap (87%)        (13%)
haole outsider/white person (83%)        (17%)
hapai laho minion (lit. scrotum carrier) (33%)        (67%)
heu fuzz, pubes (13%)        (88%)
heu lalo fuzz, pubes (64%)        (36%)
ilio wahine female dog/bitch (61%)        (39%)
ka! or tsa! damn! (50%)        (50%)
kali cunt (44%)        (56%)
ke 'ale nei ke kai! I'm cumming! (73%)        (27%)
ko'i'i boner (lit. desire) (70%)        (30%)
kola over-sexed person (50%)        (50%)
komo laho homosexual intercourse (60%)        (40%)
kulikuli! shut up! (67%)        (33%)
lala-hu boner (lit. to stick out) (70%)        (30%)
li'ili'i kena ule your dick is small (73%)        (27%)
ma'i kola hard on (78%)        (22%)
mai'a! fuck you! (62%)        (38%)
mane'o horny (lit. itchy) (67%)        (33%)
muli pala kukae shit-smeared kid (or ass) (77%)        (23%)
nele lacking (as in mental capacity) (67%)        (33%)
omoomo ule cock sucker (79%)        (21%)
pala naio worthless (lit. worm shit) (75%)        (25%)
pikanini runt (from eng. "pickaninny") (44%)        (56%)
po'o 'olohaka numskull (lit. empty head) (83%)        (17%)
po'o 'opae shit head (lit. shrimp head) (63%)        (38%)
po'o nui arrogant (lit. big headed) (40%)        (60%)
pu'uwaiu tits (50%)        (50%)
pua'a laho man whore (lit. boar) (75%)        (25%)
ua make 'oe! you're dead! (30%)        (70%)
ule li-la undeveloped dick (36%)        (64%)
ule malule limp dick (42%)        (58%)
waiu oluheluhe saggy tits (57%)        (43%)

Search for Cuss Words