Swear Words In Chichewa | Cuss Words In Chichewa

B G M N P


Top 10 Chichewa Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
bhoro ya taate waako your fathers prick (61%)        (39%)
garoo dog (55%)        (45%)
mboli yako your penis (0%)        (100%)
mbolo dick (75%)        (25%)
munyelo wako your asshole (71%)        (29%)
ntumbo wako your anus (100%)        (0%)
nyini yako your vagina (67%)        (33%)
pathako pako your anus (33%)        (67%)