Swear Words In Asian accent | Cuss Words In Asian accent

A B D E F G H K L M O P S T W Y


Top 10 Asian accent Swear WordsPhrase Meaning Is This Accurate?
Ai Ki lei yu Ill kill you (57%)        (43%)
Ba Sta Go Wei Bastard go away (78%)        (22%)
Bi che Bitch (63%)        (38%)
Du yuo fa king wok do not procrastinate (78%)        (22%)
Fak offu Fuck off (71%)        (29%)
Goh Fak yuo sel fu to make love to oneself (66%)        (34%)
Laik ah Som Bo dee Are you serious/seriosly/WTF (80%)        (20%)
Ma da pak ing ass horl Motherfucking asshole (42%)        (58%)
OH SHI TE shit. (63%)        (38%)
Pu si Vagina (74%)        (26%)
Sa wa lo mai kam swallow my cum (56%)        (44%)
Suk Mai Kok Suck my cock (38%)        (63%)
Wa de fak Oh my goodness (42%)        (58%)
Wai yuo eet al lu oouff mai dumpring Why did you eat all my dumplings? (91%)        (9%)
Washu mai ka yu Bi che Wash my car you bitch (56%)        (44%)
Yu aru ah desu ke rei su youre a disgrace (60%)        (40%)
Yu aru ei sa la tu youre a slut (62%)        (38%)
Yu de du ti bi che youre a dirty bitch (57%)        (43%)
Yu rei ses ba sa ta Youre a racist bastard (62%)        (38%)
ai fak yu wi te dong ki ill fuck you with a donkey (81%)        (19%)
ai fak yu wi te dong ki.. kong fuck you with a donky (57%)        (43%)
ai fak yu wi te rei ku ill fuck you with a rake (50%)        (50%)
as ho asshole (71%)        (29%)
bao sak ballsack (92%)        (8%)
dat dam fa king ho That woman is a prostitute (88%)        (13%)
dong be suh ei pu si dont be such a pussy (40%)        (60%)
dong mei kme goh kung fu on yuo as dont make me go kung fu on your ass (64%)        (36%)
eet mai bowls! eat my balls (50%)        (50%)
fak yuo ho fam li you have honorable ancestors (86%)        (14%)
hee/shi isu a bi che he/she is a bitch (33%)        (67%)
kam sa wa lo uh cum swallower (33%)        (67%)
kei si boi crazy man (44%)        (56%)
kun tu cunt (25%)        (75%)
pi ne su penis (60%)        (40%)
teh seh te kol testicle (67%)        (33%)
wai yu ak so guh li why do you act like a girl (60%)        (40%)
wai yu bi chin why are you complaining (33%)        (67%)
yu be mai bi che youre my bitch (33%)        (67%)
yu de gei gai? Are you gay (63%)        (38%)
yu de gei gai? Are you gay (63%)        (38%)
yu seke re mu lai ka geru you scream like a girl (20%)        (80%)
yu so ke rei si youre insane (64%)        (36%)

Search for Cuss Words