Flemish (belgium)

B D E G K L M O P R S T U V


Top 10 Flemish (belgium) Swear Words



Phrase Meaning Is This Accurate?
Bisexuele geitenneuker Bisexual goat fucker (68%)        (32%)
Gaot eroep zitte, joeng! (Antwerp dialect) Stick it up your ass! (81%)        (19%)
Kalf Idiot (lit. calf) (92%)        (8%)
Kalle Bitch (65%)        (35%)
Klootzak asshole (100%)        (0%)
Kust m'n kloete (antwerp) Kiss my balls       
Loemp Idiot (40%)        (60%)
Onnozelaar Idiot, wanker (96%)        (4%)
Paljas Jerk (100%)        (0%)
RĂ©te ass (20%)        (80%)
Tettekop Idiot (lit. boobs head) (94%)        (6%)
Trut Bitch (77%)        (23%)
Uw bakkes shut the fuck up (76%)        (24%)
Voale zwetzak dirty nigger (50%)        (50%)
dendju goddamn (73%)        (27%)
een dool a douchebag (15%)        (85%)
een vetzak a filthy person (44%)        (56%)
ge kunse kussn you can kiss them (my/your balls) (50%)        (50%)
gie gotverdomse geiteneuker you god danm goat fucker (50%)        (50%)
gie soepkieken(ghent) you soup chicken (idiot) (0%)        (100%)
gie strontzak you shitbag (83%)        (17%)
kut cunt       
makak nikker (100%)        (0%)
miljaar fuck (33%)        (67%)
seut nerd (mostly females) (89%)        (11%)
u moeder is een hoer your mother is a whore (100%)        (0%)
vortzak dirty-ass guy (30%)        (70%)